Salnecke park tomtbeskrivningar

För pekaren över tomterna för att se information om dem. Tomter markerade med mörkgrått är bokade men ännu inte sålda.

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

Tomtbeskrivning Tomt nr 11

Yta: 1278 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

Tomtbeskrivning Tomt nr 20

Yta: 984 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

Tomtbeskrivning Tomt nr 21

Yta: 876 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

SÅLD!

SÅLD!

Tomtbeskrivning Tomt nr 24

Yta: 1020 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

Tomtbeskrivning Tomt nr 27

Yta: 1227 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

Tomtbeskrivning Tomt nr 37

Yta: 1221 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

SÅLD!

Tomtbeskrivning Tomt nr 32

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

Tomtbeskrivning Tomt nr 38

Yta: 1222 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

Tomtbeskrivning Tomt nr 42

Yta: 1003 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

Tomtbeskrivning Tomt nr 43

Yta: 1307 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

Tomtbeskrivning Tomt nr 44

Yta: 1104 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

Tomtbeskrivning Tomt nr 45

Yta: 999 m²

Inom kort kommer vi påbörja försäljningen av hus på resterande tomter.

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

SÅLD!

Karta över Salnecke slottspark Tomt 27 Tomt 28 Tomt 29 Tomt 30 Tomt 32 Tomt 39 Tomt 40 Tomt 49 Tomt 42 Tomt 41 Tomt 33 Tomt 34 Tomt 43 Tomt 50 Tomt 35 Tomt 44 Tomt 51 Tomt 52 Tomt 36 Tomt 45 Tomt 55 Tomt 54 Tomt 53