En perfekt boplats!

Salnecke park är en perfekt boplats för dig som vill leva nära naturen men ändå behagligt nära all samhällsservice och staden.
Örsundsbro ligger i Enköpings kommun och har cirka 1 900 invånare. Salnecke park ligger i den norra delen av samhället och tillhör Gryta församling.

I samhället finns det mesta av den vardagliga servicen som butiker, skola, daghem, apotek, bibliotek…
Till Enköping är det cirka två mil och till Uppsala cirka tre mil. Kollektivtrafiken fungerar bra och turerna går tätt. Dessutom ligger busshållplatsen bara ett stenkast från Salnecke park. Ett stort plus för dig som pendlar till arbetet.

Salnecke Park är ett bostadsområde med 55 villatomter samt 20st hyreslägenheter. Lägenheter förvaltas av EA Förvaltning AB.

Tankar om en bra Salnecke park

När vi på Lindborg & Söner fick möjlighet att köpa marken där nu Salnecke park växer fram, fanns redan visionen. Vi ville skapa ett område för människor som tycker att ett bra boende är bland de viktigaste ingredienserna i ett gott liv.

VALMÖJLIGHETER

Vi vill ge valmöjlighet och skapa kvaliteter som är lite utöver det vanliga. Här får du möjlighet att välja mellan flera olika husleverantörer. För dig som hellre vill bygga ett arkitektritat hus, finns förstås möjlighet att göra det.

BEVARAR DET NATURLIGA

Att gå varligt fram i projekteringen och ta vara på de naturliga förutsättningarna i området är en självklarhet. De gamla ekarna kommer att bevaras. Samtliga tomter ligger i södersluttning ned mot ån. Dessutom är de planerade så att husen kan uppföras i sidled i förhållande till varandra. Det öppnar upp och skapar utsikt för både dig och grannen.

FASTA PRISER

Du som är intresserad av att bosätta dig i Salnecke park ska veta att de annonserade tomtpriserna är de som kommer att gälla även vid försäljningen. Här kommer det inte att bli aktuellt med budgivning.

BADSJÖ OCH BÅTPLATS

Den gamla järnvägsrälsens sträckning genom området kommer att finnas kvar, men som gång- och cykelväg. I anslutning till grönområdet ovanför ån, anlägger vi en liten badsjö. Och i hamnen kommer det att finnas en brygga med båtplats till varje tomt.